Smyslem funkce třídního důvěrníka je být prostředníkem mezi rodiči a školou za podpory Klubu přátel školy.

Manuál třídního důvěrníka

Smyslem funkce třídního důvěrníka je být prostředníkem mezi rodiči a školou za podpory Klubu přátel školy. Chceme vstupovat do dění v naší škole a dát zároveň rodičům možnost vyjádřit své připomínky vedení školy  jako celek.

Každá třída ZŠ zvolí svého zástupce – třídního důvěrníka. Sbor třídních důvěrníků je poradním orgánem Klubu přátel školy.

Třídní důvěrník (dále TD) se účastní setkání třídních důvěrníků, které se koná alespoň 2x ročně, vždy před schůzkami rodičů. Výbor KPŠ může svolat schůzku kdykoli v průběhu školního roku.

O mimořádnou schůzku  mohou požádat také TD na základě podnětu rodičů.

Seznam TD i s kontakty je zveřejněn na webových stránkách školy i Klubu přátel školy

 

Rodiče adresují TD své dotazy, stížnosti, připomínky, či návrhy k dění ve škole.

Pokud není v silách TD dotaz rodičům zodpovědět, obrací se na výbor KPŠ.

Obrací se na výbor sdružení také při řešení připomínek určených pro ředitelství školy, nebo při řešení problémů jednotlivých rodičů a jejich dětí se školou.

TD mohou předkládat návrhy na čerpání finančních prostředků po návrhu rodičů, žáků či učitelů.

Třídní důvěrník  se nemusí ztotožňovat s daným stanoviskem rodičů, je pouze prostředníkem mezi rodiči a školou.

TD komunikuje s rodiči, informuje je a třídního učitele o výsledcích jednání výboru KPŠ, čerpání financí, výsledcích jednání se zástupci školy a dalším.

Informace předává dál rodičům a třídnímu učiteli osobně na rodičovských schůzkách, nebo je ve spolupráci s třídním učitelem informuje, že jsou nové informace k dispozici. (stránky tříd)

 

Tyto informace si také můžete stáhnout zdeManuál třídního důvěrníka

první schůzka třídních důvěrníků v novém školním roce.

v pondělí 9.10. v 15:30 ve sborovně

Náplní schůzky budou jako vždy informace o dění ve škole a také informace o KPŠ.

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 9.10.