Na členské schůzi dne 4.10.2022 byl zvolen nový výbor, jehož členy jsou aktuálně:

Michaela Kupská

Lenka Šebečková

Tereza Mynářová

Do funkce předsedkyně byla zvolena paní Mynářová.

Ve funkci kontrolní komisařky byla potvrzena Martina Bednářová.

ZápisKPŠ04102022