Dne 24. dubna 2024 proběhlo setkání třídních důvěrníků s vedením školy a KPŠ.

Děkujeme všem zúčastněným za připomínky a podnětnou diskuzi.

Zde si můžete stáhnout zápis z tohoto setkání: Třídní důvěrníci 4-2024