Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek

sídlo: nám. 28. října 1708, 666 01 Tišnov

IČO: 494 58 531

Číslo účtu: 262 966 745/0300

email: kps28tisnov@gmail.com

web: www.kps28tisnov.cz

výbor spolku:

Tereza Mynářová., předsedkyně, tel: 735 286 357

Michaela Kupská, DiS., členka výboru

Mgr. Lenka Šebečková., členka výboru

kontrolní orgán:

Ing. Martina Bednářová Ph.D., tel: 733 598 039

pokladnice:

Mgr. Veronika Mlčoušková

Dokumenty klubu

Stanovy klubu

Přihláška ke členství v KPŠ. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím zašlete na email Klubu přátel školy

Zpráva_činnostKPŠ2016_2017

Třídní důvěrnící

Kdo jsou třídní důvěrníci?

Smyslem funkce třídního důvěrníka je být informátorem mezi rodiči a školou za podpory Klubu přátel školy. Chceme vstupovat do dění v naší škole a dát zároveň rodičům možnost vyjádřit své připomínky vedení školy jako celek.

Třídní důvěrníci 2017-2018

Manuál třídního důvěrníka

 

Máte-li další nápady a podněty, informujte nás prosím prostřednictvím třídního důvěrníka, nebo emailem.

Předem děkujeme za Vaši ochotu. Výbor KPŠ