Příspěvek KPŠ ve školním roce 2017/2018

Datum publikace:

 

Vážení rodiče a přátelé školy, děkujeme za  Vaše loňské příspěvky a dovolujeme si Vás požádat o příspěvky také na  letošní školní rok (Doporučená částka je 250Kč).

Po dohodě s vedením školy jsme připravili několik projektů.

Podrobnější informace zde na webu v sekci projekty

V zájmu transparentnosti a zvýšené efektivity můžete příspěvky poslat na účet KPŠ: 262 966 745/0300 a zadáním variabilního symbolu přispívat přímo na Vámi zvolený účel:

Projekt 17001 flexibilní Suma prostředků, již označujeme jako flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

Projekt 17002 keramika  Kompletně vybavená keramická dílna. Obsahuje zařízení a materiál, které umožní vytvářet menší keramické předměty, dekorovat základními odstíny glazur, barev i engob.

Projekt 17003 sedací prvky Cílem projektu je postupné vybavení školních chodeb různými sedacími prvky. Jejich účelem je zkvalitnění oddechového a komunitního času žáků.

Projekt 17004 žák. samospráva Projekt si klade za cíl finančně podporovat aktivity žákovské samosprávy. Cílem těchto aktivit bývá obvykle rozvoj školní komunity prostřednictvím soutěží, zábavných a tvořivých aktivit.

Projekt 17005 kroužky Prostředky  budou využity  na provoz zájmových kroužků. Půjde o  nákup pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání živé (neživé) přírody a odměn pro děti.

Pokud Vám bezhotovostní převod příspěvků nevyhovuje, lze peníze předat třídnímu učiteli.
Děkujeme a těšíme se, že spolu s Vámi pomůžeme naší  škole se rozvíjet.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Výbor Klubu přátel školy