Příspěvky do fondu KPŠ pro letošní rok

Datum publikace:

Příspěvek KPŠ 2018

Vážení přátelé, děkujeme za loňské příspěvky a dovolujeme si Vás požádat o příspěvky také na další školní rok. Stručný popis letošních projektů najdete na webu školy, podrobnější informace naleznete zde na webu v rubrice Projekty.
Vaše příspěvky prosíme zasílat na účet KPŠ 262 966 745/0300.  Zadáním variabilního symbolu přispíváte přímo na Vámi zvolený účel:

Projekt 18001 flexibilní                                                        Projekt 18004 žákovská samospráva

Projekt 18002 školní knihovna                                                Projekt 18005 kroužky

Projekt 18003 dataprojektory

Ve výjimečných případech, lze peníze předat třídnímu učiteli.
Děkujeme a těšíme se, že spolu s Vámi pomůžeme naší  škole se rozvíjet.                                                                                                                     Výbor Klubu přátel školy