Z fondu KPŠ budou financovány náklady na pronájem/dopravu autobusem na vybrané expedice. Jedná se o podporu, která je v dnešní době vyšších cen za pohonné hmoty, více než žádoucí.

Pozemek za ZŠ – ,,zahrada,, – již volá po zlepšení. Jedná se o zbudování záhonků s keři, ovocnými stromky, bylinkami a další pěstitelskou zelení. Vybudování chodníčků a vyvýšených záhonů. Případné doplnění zahradního náčiní.

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.   I v tomto školním roce využijeme peníze na podporu školy v různých případech. Např.: – dofinancování konkrétních projektů – individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci.

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

 

I v tomto školním roce využijeme peníze na podporu školy v různých případech.

Např.:

– dofinancování konkrétních projektů

– individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci

–  dlouhodobě probíhající příspěvky pro školu např. na reprezentační trika

– odměny do žákovských soutěží, třídních akcí atp.

– příspěvek na autobus pro exkurze

– výpomoc s chybějícím vybavením ….

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

 

I v tomto školním roce využijeme peníze na podporu školy v různých případech.

Např.:

– dofinancování konkrétních projektů

– individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci

–  dlouhodobě probíhající příspěvky pro školu např. na reprezentační trika

– odměny do žákovských soutěží, třídních akcí atp.

– příspěvek na autobus pro exkurze

– výpomoc s chybějícím vybavením ….

Příspěvek na nákup, či postupnou výměnu potřebné výukové, nebo kancelářské techniky, jenž slouží ke zkvalitňování výuky.

V zájmu zintenzivnění výuky se škola snaží o rozdělení žáků do menších skupin pro výuku jazyků. Proto je třeba doplnit chybějící techniku, a také obnovit techniku zastaralou například přehrávače, reproduktory.

V plánu je také výměna kopírky v infocentru. Tato slouží učitelům k přípravě výukových materiálů a nově má sloužit podle přesně daných pravidel i žákům

Dále škola potřebuje doplňovat, servisovat, případně vyměňovat dataprojektory. Uvažuje se také o interaktivním dataprojektoru.

 

 

 

I v dalším roce budou prostředky využity  na provoz zájmových kroužků.

Půjde o  nákup pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání přírody a také odměn pro děti.

Práce s nakoupeným vybavením  umožní dětem rozvíjet klíčové kompetence, znalosti a dovednosti v různých oborech (směr umělecký – Hv, Vv,  matematika a přírodní vědy, logopedie, literatura…atd.) a bude přínosem pro jejich další vzdělávání.
Děti ze zájmových kroužků prezentují své dovednosti také na veřejnosti – patří sem pěvecká vystoupení, prezentace na chemických, přírodovědných a matematických olympiádách,  výtvarné a recitační soutěže, absolvování  zkoušek anglického jazyka  – získání různého stupně obtížnosti.

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

 

I v tomto školním roce využijeme peníze na podporu školy v různých případech.

Např.:

– dofinancování konkrétních projektů

– individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci

–  dlouhodobě probíhající příspěvky pro školu např. na reprezentační trika

– odměny do žákovských soutěží, třídních akcí atp.

– příspěvek na autobus pro exkurze

– výpomoc s chybějícím vybavením ….

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při zajištení materiálu pro výuku pracovních činností (dílny). V tomto předmětu zaměřeném na rukodělnou činnost žáků opracováváme především dřevo, materiály vyrobené ze dřeva nebo plastů.  Pokud by někdo z Vás měl možnost zdarma poskytnout škole novodur, odřezky hoblovaných latí, překližky nebo další opracované odřezky dřeva budeme velmi rádi.
Pro další inromace případně konkrétní domluvu se obracejte na Mgr. Veroniku Mlčouškovou (vyučující předmětu dílny) mlcouskova@tisnov-zs28.cz

Předem děkujeme za Vaši ochotu.

Projekt Oslav výročí školy byl podpořen z rozpočtu města Tišnova v dotačním programu volnočasové aktivity mládeže.

Součástí projektu byly mimo jiné Slavnostní  žákovská akademie,  Ročenka školy 2013-2018 a Slavnostní pedagogická rada.

Město Tišnov poskytlo na projekt dotaci ve výši 20.605.- Kč

Ročenka 2013-2018

Děkujeme!!