Exkurze – doprava

Potřebujeme
20 000 Kč
0 %
0 Kč vybráno

VS projektu: 22003

Z fondu KPŠ budou financovány náklady na pronájem/dopravu autobusem na vybrané expedice. Jedná se o podporu, která je v dnešní době vyšších cen za pohonné hmoty, více než žádoucí.