Flexibilní 2018

Potřebovali jsme
20 000 Kč
262 %
52 420 Kč vybráno
158 lidí přispělo

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

*************************

Exkurze do Terezína
Již několik let pořádáme pro žáky 9. ročníku exkurzi do Terezína. O akci je mezi žáky velký zájem. Snažíme se takto doplnit výklad moderních českých dějin. Žáci mají možnost vidět reálné prostředí jediného českého tranzitního tábora a navštívit historické budovy, získat nové poznatky. Díky KPŠ je pro ně tato akce finančně dostupná, hradí si pouze oběd a vstupné. Doufáme, že finanční prostředky vynaložené na tuto exkurzi jsou využity smysluplně a naši žáci ocení kladný postoj KPŠ k této akci.
Jitka Medková

************************************************************************************************

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

 

Například:

– dofinancování dotací

– dofinancování konkrétních projektů

– individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci

–  dlouhodobě probíhající příspěvky pro školu např. na reprezentační trika

– odměny do žákovských soutěží, třídních akcí atp.

– příspěvek na autobus pro exkurze

– výpomoc s chybějícím vybavením ….