Kroužky 2016

Potřebovali jsme
20 000 Kč
100 %
20 000 Kč vybráno
2 lidé přispěli

Prostředky budou využity na provoz zájmových kroužků

Půjde o nákup manipulačních pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání živé (neživé) přírody a odměn pro děti.

Práce s nakoupeným vybavením umožní dětem rozvíjet klíčové kompetence, znalosti a dovednosti v různých oborech (směr umělecký – Hv, Vv, matematika a přírodní vědy, logopedie, literatura…atd.) a bude přínosem pro jejich další vzdělávání.