Kroužky 2018

Potřebovali jsme
25 000 Kč
68 %
16 924 Kč vybráno
68 lidí přispělo

I v dalším roce budou prostředky využity  na provoz zájmových kroužků

Půjde o  nákup  manipulačních pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání živé (neživé) přírody  a  odměn pro děti.

Práce s nakoupeným vybavením  umožní dětem rozvíjet klíčové kompetence, znalosti a dovednosti v různých oborech (směr umělecký – Hv, Vv,  matematika a přírodní vědy, logopedie, literatura…atd.) a bude přínosem pro jejich další vzdělávání.
Děti ze zájmových kroužků prezentují své dovednosti také na veřejnosti – patří sem pěvecká vystoupení, prezentace na chemických, přírodovědných a matematických olympiádách,  výtvarné a recitační soutěže, absolvování  zkoušek anglického jazyka  – získání různého stupně obtížnosti.