Kroužky 2019

Potřebovali jsme
25 000 Kč
69 %
17 200 Kč vybráno
59 lidí přispělo

I v dalším roce budou prostředky využity  na provoz zájmových kroužků.

Půjde o  nákup pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání přírody a také odměn pro děti.

Práce s nakoupeným vybavením  umožní dětem rozvíjet klíčové kompetence, znalosti a dovednosti v různých oborech (směr umělecký – Hv, Vv,  matematika a přírodní vědy, logopedie, literatura…atd.) a bude přínosem pro jejich další vzdělávání.
Děti ze zájmových kroužků prezentují své dovednosti také na veřejnosti – patří sem pěvecká vystoupení, prezentace na chemických, přírodovědných a matematických olympiádách,  výtvarné a recitační soutěže, absolvování  zkoušek anglického jazyka  – získání různého stupně obtížnosti.