Kroužky 2017

Potřebovali jsme
25 000 Kč
122 %
30 584 Kč vybráno
83 lidí přispělo
Hrátky s hudbou
Hrátky s hudbou
Hrátky s hudbou
Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek
Přírodovědný kroužek

*************************************************************************************************

Prostředky  budou využity  na provoz zájmových kroužků

Půjde o  nákup  manipulačních pomůcek, potřeb kancelářských, výtvarných, sportovních, logopedického materiálu, spotřebního zboží, pomůcek pro zkoumání živé (neživé) přírody  a  odměn pro děti.

Práce s nakoupeným vybavením  umožní dětem rozvíjet klíčové kompetence, znalosti a dovednosti v různých oborech (směr umělecký – Hv, Vv,  matematika a přírodní vědy, logopedie, literatura…atd.) a bude přínosem pro jejich další vzdělávání.
Děti ze zájmových kroužků prezentují své dovednosti také na veřejnosti – patří sem pěvecká vystoupení, prezentace na chemických, přírodovědných a matematických olympiádách,  výtvarné a recitační soutěže, absolvování  zkoušek anglického jazyka  – získání různého stupně obtížnosti.

….