Sedací prvky

Potřebovali jsme
24 000 Kč
165 %
39 580 Kč vybráno
97 lidí přispělo

************************************************************************************************

Cílem projektu je postupné vybavení školních chodeb různými sedacími prvky. Jejich účelem je zkvalitnění oddechového a komunitního času žáků.