Školní knihovna

Potřebovali jsme
25 000 Kč
40 %
9 900 Kč vybráno
45 lidí přispělo

Z prostředků bychom rádi přispěli k rozšíření školní knihovny.

Škola sama do knihovny investuje, našim záměrem je prostředky navýšit.

Na výběru titulů by měli spolupracovat pedagogové, členové knihovnického kroužku a prostřednictvím Žákovské samosprávy také ostatní žáci.