Technické vybavení

Potřebovali jsme
60 000 Kč
70 %
41 900 Kč vybráno
133 lidí přispělo

Příspěvek na nákup, či postupnou výměnu potřebné výukové, nebo kancelářské techniky, jenž slouží ke zkvalitňování výuky.

V zájmu zintenzivnění výuky se škola snaží o rozdělení žáků do menších skupin pro výuku jazyků. Proto je třeba doplnit chybějící techniku, a také obnovit techniku zastaralou například přehrávače, reproduktory.

V plánu je také výměna kopírky v infocentru. Tato slouží učitelům k přípravě výukových materiálů a nově má sloužit podle přesně daných pravidel i žákům

Dále škola potřebuje doplňovat, servisovat, případně vyměňovat dataprojektory. Uvažuje se také o interaktivním dataprojektoru.