Flexibilní 2017

Potřebovali jsme
20 000 Kč
207 %
41 380 Kč vybráno
74 lidí přispělo

 

 

Suma prostředků, již označujeme jako Flexibilní, tvoří fond KPŠ pro blíže nespecifikované účely.

 

Například:

– dofinancování dotací

– dofinancování konkrétních projektů

– individuální podpora – talentovaní, sociálně slabí žáci

–  dlouhodobě probíhající příspěvky pro školu např. na reprezentační trika

– odměny do žákovských soutěží, třídních akcí atp.

– příspěvek na autobus pro exkurze

– výpomoc s chybějícím vybavením ….