Žákovská samospráva 2018

Potřebovali jsme
25 000 Kč
42 %
10 600 Kč vybráno
35 lidí přispělo

Projekt si klade za cíl finančně podporovat aktivity žákovské samosprávy.

Cílem těchto aktivit bývá obvykle rozvoj školní komunity prostřednictvím soutěží, zábavných a tvořivých aktivit.

V následujícím období bychom rádi podpořili zapájení žáků do širší komunity a zvyšování podílu spolupráce na chodu školy.

Příklady využití prostředků:

– odměny v soutěžích – věcné dary, sladkosti, finanční obnos, zážitek

– úhrada nákladů na organizaci školních diskoték, Haloweenské slavnosti, Mikulášského programu pro děti a pod.

– úhrada nákladů na fotodokumentaci, nebo na pořízení fotografií pro výstavu z akcí