Žákovská samospráva 2017

Potřebovali jsme
25 000 Kč
80 %
19 925 Kč vybráno
59 lidí přispělo

Vyhodnocení projektu žáky – členy samosprávy:

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

SAMOSPRÁVA UMOŽŇUJE ŽÁKŮM VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ ŘÍCT SVŮJ NÁZOR

ŽÁCI MOHOU NAVRHNOUT SVOJE NÁPADY VE TŘÍDĚ SVÝM ZÁSTUPCŮM (PŘEDSEDŮM A MÍSTOPŘEDSEDŮM) A NÁSLEDNĚ SE NÁVRH NA SAMOSPRÁVĚ PROJEDNÁ A PODLE TOHO USKUTEČNÍ

DÍKY ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVĚ SE JIŽ NA ŠKOLE KONALO SPOUSTU AKCÍ NAPŘ. DISKOTÉKA, TEPLÁKOVÝ DEN, DEN S MAZLÍČKEM, BAZÁREK KDE ŽÁCI MOHLI PRODAT SVÉ STARÉ HRAČKY NOVÝM MAJITELŮM

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA POMÁHÁ ZVELEBIT NAŠÍ ŠKOLU, V PŘÍKLAD BYCHOM UVEDLI NÁVRH NA STOJANY NA KOLA A DÍKY SAMOSPRÁVĚ A ŘEDITELCE SE TENHLE NÁVRH USKUTEČNIL A MŮŽETE STOJANY NA KOLA VIDĚT A VYUŽÍVAT V ÁTRIU ŠKOLY

SAMOSPRÁVY SE ÚČASTNÍ ZÁSTUPCI TŘÍD (KTEŘÍ JSOU ZVOLENI SVOJÍ TŘÍDOU A UČITELEM) OD ČTVRTÉ AŽ DO DEVÁTÉ TŘÍDY

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA JE DOBRÁ V TOM ŽE UČITELÉ ZJISTÍ, CO ŽÁCI BY CHTĚLI NEBO NAOPAK NECHTĚLI NA ŠKOLE

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA VLASTNĚ VÝZNAMNĚ ULEHČUJE SPOLUPRÁCI MEZI ŽÁKY A UČITELI

 

Další informace o žákovské samosprávě:

Žákovskou samosprávu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd 4. – 9. ročníku. S vedením samosprávy pomáhají dvě pedagožky a školní psycholožka. Scházejí se jednou měsíčně v učebně dramatické výchovy. Hodnotí proběhnuté akce a plánují akce nové. Ze schůzky je zápis, který je pak umístěný na nástěnce samosprávy. Děti svými nápady a činnostmi přispívají k příjemné školní atmosféře i k ovlivnění života mimo školu. Činnost žákovské samosprávy je rozmanitá. Žáci pomáhají ve škole např. při sběru papíru, který probíhá 4x ročně. Dále pořádáme 2x ročně diskotéku pro žáky školy a na podzim sběr kaštanů.

 

Přehled dalších akcí ve školním roce 2017 – 2018:  

 

Den halloweenských kostýmů

Den laskavosti

Mikulášská nadílka (pro děti MŠ a první stupeň)

Česko zpívá koledy

Teplákový den

Valentýnská přání pro spolužáky

Ponožkový den (podpora lidí nemocných Downovým syndromem)

Vzkazy ke Dni učitelů

Kulturní program pro seniory v Domově důchodců v Předklášteří

Čtení pro prvňáky a druháky

Den se zvířecím  mazlíčkem

Bazárek (prodej drobných předmětů)

Den s hudbou

*******************************************************************************************

Projekt si klade za cíl finančně podporovat aktivity žákovské samosprávy.

Cílem těchto aktivit bývá obvykle rozvoj školní komunity prostřednictvím soutěží, zábavných a tvořivých aktivit.

V následujícím období bychom rádi podpořili zapájení žáků do širší komunity a zvyšování podílu spolupráce na chodu školy.

Příklady využití prostředků:

– odměny v soutěžích – věcné dary, sladkosti, finanční obnos, zážitek

– úhrada nákladů na organizaci školních diskoték, Haloweenské slavnosti, Mikulášského programu pro děti a pod.

– úhrada nákladů na fotodokumentaci, nebo na pořízení fotografií pro výstavu z akcí